Karhun kansa on myös karjalainen

TIEDOTE
14.2.22
Vapaa julkaistavaksi

Läntisessä osassa Suomea sijaitseva kuppikivi, johon toinen kirjoittajista on käynyt tutustumassa karjalaisen isovanhempansa kanssa.
Läntisessä osassa Suomea sijaitseva kuppikivi, johon toinen kirjoittajista on käynyt tutustumassa karjalaisen isovanhempansa kanssa.

Karhun kansa käyttää mm. käsitteitä ’itämerensuomalaisuus’ ja ’väenusko’ toimintansa määrittelyssä. Tietoomme on tullut, että joissakin sosiaalisen median julkaisuissa on virheellisesti yhdistetty näiden sanojen käyttäminen karjalaisen kulttuurin omimiseen ja väärinkäyttöön. Lisäksi olemme valitettavasti joutuneet todistamaan miten ainakin yhtä yhdyskuntamme jäsentä on nimeltä mainiten syytetty väärinkäytöksistä. Jotta nämä äänekkäät ja nähdäksemme perusteettomat ulostulot eivät näyttäytyisi karjalaisyhteisön kollektiivisena mielipiteenä, olemme yhdyskunnan karjalaisten ja ei-karjalaisten yhteisvoimin laatineet tämän kirjoituksen.

Kulttuurin käyttöön liittyvistä kysymyksistä on syytä todeta, että yhteisömme karjalaiset eivät allekirjoita väitteitä siitä, että karjalainen animistinen ja polyteistinen maailmankatsomus olisi yksiselitteisesti ja täydellisesti suljettu ei-karjalaisilta. Vaikka joku yhdyskunnan ulkopuolinen karjalainen näkisikin asian olevan näin, yhdyskunnassa toimivilla karjalaisilla on tästä huolimatta oikeus ja vapaus tarjota oma tietämyksensä ja kokemuksensa muiden yhdyskunnan jäsenten käyttöön. Sama koskee suomalaisheimoista animistista ja polyteistista uskomusperinnettä, sekä siihen liittyvän tiedon jakamista karjalaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Karhun kansan tarkoituksena ei ole vääristellä, omia tai väärinkäyttää karjalaista tai mitään muutakaan kulttuuria. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskuntamme on yhdyskuntajärjestyksensä mukaan tarkoitus ”tukea itämerensuomalaisen uskomusperinteen harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa”. Tämä käsittää luonnollisesti myös yhdyskunnan karjalaisten uskonnollisen toiminnan tukemisen. Tämän hetkisen arviomme mukaan jäsenistöstämme vähintään puolella on karjalaiset sukujuuret, minkä lisäksi jäsenillämme on myös muita yhteyksiä karjalaiseen kulttuuriin esimerkiksi perhesiteiden kautta.

Olemme ihmisiä yhteen tuova monijuurinen yhdyskunta. Uskonnolliset käytänteemme ja tapamme juontuvat laajimmillaan koko itämerensuomalaisen alueen eri aikaisista perinteistä. Olemme siten myös karjalainen yhdyskunta, joka tarjoaa elävän yhteisön varsinkin niille, jotka kokevat merkitykselliseksi kristinuskoista kerrostumaa vanhemman maailmankuvan. Lisäksi Karhun kansa on ollut erityisesti ”piilokarjalaisten” ja vasta hiljattain karjalaisuutensa oivaltaneiden jäsentensä tuki, tarjoten heille turvallisen tilan toteuttaa omaa karjalaisuuttaan ja elämänkatsomustaan. Ylipäätään katsomme, että ei ole yhtä ainoaa tapaa olla karjalainen, niin kuin ei ole yhtä ainoaa tapaa olla suomalaisheimoinen tai ylipäätään ihminen.

Yhdyskuntamme kunnioittaa ja arvostaa jäsentensä eri suuntiin ulottuvia sukuyhteyksiä. Olemme avoinna kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhdyskunnan toiminnasta, ja jotka kokevat itämerensuomalaisen uskomusperinteen elämässään tavalla tai toisella tärkeäksi. Emme jaottele uskonharjoituksessamme ihmisiä syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskunnallisen aseman tai minkään muun vastaavan seikan mukaan. Tästä yhtenä esimerkkinä olkoon se, miten Karhun kansa heti asiaa koskevan lakimuutoksen jälkeen ilmoitti vihkivänsä myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Mielestämme on myös tärkeää, että pyrimme parhaamme mukaan tekemään kaikista tilaisuuksistamme esteettömiä.

Kulttuuri, perinne, uskomukset ja tavat eri muodoissaan ovat lahja, jonka olemme saaneet meitä edeltäneiltä sukupolvilta. Harjoittamissamme kansan- ja muinaisuskoisissa juhlatavoissa sekä rituaalielämässä nousee jäsentemme monenlaisten sukuyhteyksien kautta esille paitsi etninen moniäänisyys, myös oivallus vanhojen myyttien ja uskonnollisen ajattelun samankaltaisuuksista läpi koko itämerensuomalaisen alueen. Tämä kaikki on tarkoitettu käyttöön alati muuttuvassa nykymaailmassa, jäsenistömme elävien hengellisten tarpeiden mukaan.

Monen yhdyskuntamme jäsenen isovanhemmat lähtivät aikoinaan evakkoon paetakseen sotaa, väkivaltaa ja sortoa. Uusilla asuinalueillaan he kohtasivat aivan liian usein epäluuloa ja syrjintää. Valitettavasti karjalaisuuteen kohdistuvaa vähättelyä esiintyy edelleen – myös toisten karjalaisten taholta. Sama koskee itämerensuomalaisten esikristillisiin perinteisiin liittyvää uskonnollisuutta, henkisyyttä, elämänkatsomuksia ja tapakulttuuria. Onkin niin, että moni jäsenemme kokee kulkeneensa ikään kuin oman raskaan evakkomatkansa päästäkseen Karhun kansan suomaan turvaan, oli heidän sukutaustansa sitten mikä hyvänsä.

Virallisesti rekisteröityneenä uskonnollisena yhdyskuntana Karhun kansan ja sen jäsenistön uskonharjoitus nauttii hyvin selvärajaista nykyisen lainsäädännön mukaista uskonrauhan suojaa. Toivomme, että mikäli yhdyskunnan tai sen jäsenistön toiminnassa nähdään epäkohtia, ongelmat tuotaisiin tietoomme avoimesti ja suoraan. On kaikkien kannalta rakentavinta muodostaa avoin ja vastavuoroinen keskusteluyhteys, jonka avulla mahdolliset epäselvyydet voidaan ottaa käsittelyyn, ja sitten toimia tilanteen muuttamiseksi siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Olemme osaltamme halukkaita ojentamaan kätemme kulttuurisen ymmärryksen ja yhteyksien rakentamiseksi erilaisia uskomusperinteitä ja muita kulttuurin moninaisia muotoja elämässään toteuttavien välillä. Karhun kansa ei ole laajemman karjalaisen yhteisön kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittämistä vastaan, päinvastoin. Tietoisuuden lisääminen karjalaisuudesta yleensä, sekä suuremman yleisön sivistäminen esimerkiksi Kalevalan runoaineiston alkuperästä ja kokoelman luonteesta palvelee myös yhdyskuntamme toimintaa ja erityisesti sen karjalaisen jäsenistön etuja.

Siltojen ja ymmärryksen rakentaminen ihmisten välille voi joskus olla haasteellista. Tämä mielessämme Karhun kansa toivoo vilpitöntä ja avointa keskustelua itämerensuomalaisen perinteenharjoittamisen kentällä toimivien tahojen välille.

Yhdyskunnan puolesta,
Karhun kansan hallitus

hallitus [at] karhunkansa.fi

Yhteisön väkeä kekritulilla.
Yhteisön väkeä kekritulilla.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *