Liittyminen, K&V

K: Miten Karhun kansaan liitytään?
V: Karhun kansaan liitytään toimittamalla hallitukselle vapaamuotoinen esittely ja hakemus, jossa perustellaan, miksi haluaa liittyä jäseneksi. Tämän jälkeen hallitus järjestää hakijan kanssa henkilökohtaisen tapaamisen, johon osallistuu mahdollisimman monta hallituksen jäsentä.

K: Miksi liittyminen ilman henkilökohtaista tapaamista ei ole mahdollista?
V: Tämä on periaate, joka päätettiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa Karhun kansan perustamista. Tavoitteemme ei ole kasvaa mahdollisimman isoksi, vaan kerätä yhteen samaa katsomusta edustavat ihmiset, oli heitä Suomessa 50 tai 50 000. Jos hakemusten määrä kasvaa niin suureksi, että hallituksen ei ole mahdollista tavata jokaista hakijaa ilman kohtuuttoman pitkää odotusaikaa, liittymisprosessia voidaan harkita uudelleen. Toisekseen henkilökohtainen tapaaminen on yksinkertainen varotoimi. Haluamme mahdollisimman tarkasti varmistaa, että ihmiset eivät liity Karhun kansaan väärin motiivein.

K: Mitä ”väärin motiivein” tässä yhteydessä tarkoittaa?
V: Lyhyesti sanottuna sitä, että motiivien on oltava puhtaasti hengelliset. Olemme jo saaneet huomata, että Karhun kansan idea valitettavasti houkuttelee myös ensisijaisesti poliittisesti motivoituneita ihmisiä, erityisesti kansallismielisesti suuntautuneita. Emme missään nimessä sulje oviamme mitään poliittista katsantoa edustavilta ihmisiltä. Ensimmäisessä perustamiskokouksessa oli kuusi ihmistä ja kuusi erilaista poliittista kantaa, jotka vaihtelivat vihervasemmistosta keskustapuolueen kautta liberaalioikeistoon. Karhun kansan riveissä harjoitetaan hengellisyyttä. Politikoida saa, mutta puolueiden ja kansalaisjärjestöjen, ei Karhun kansan riveissä. Haluamme siis välttää poliittista leimautumista.

K: Minkälaista hengellisyyttä edellytätte hakijoilta?
V: Hakijan on koettava suomalainen uskomusperinne omakseen voidakseen tulla hyväksytyksi. Kuka tahansa, joka kykenee allekirjoittamaan yhdyskuntajärjestyksemme, on sopiva jäseneksi. Karhun kansa ei kiellä jäseniään harjoittamasta myös muunkaltaista hengellisyyttä – yhdyskuntajärjestyksemme mukaan jäsen voi kuulua myös johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien tätä asiaa koskeviin sääntöihin emme luonnollisesti voi vaikuttaa.

K: Mitä liittyminen maksaa?
V: Ei mitään. Karhun kansalla ei ole liittymis- eikä jäsenmaksua, eikä sellaisia ole tarkoitus sääntöihin myöskään lisätä.

K: Ennen kuin harkitsen liittymistä, haluan tietää kantanne [lisää tähän ei-hengellinen aihepiiri].
V: Karhun kansalla ei ole virallisia kantoja mihinkään asiaan, mikä ei liity suoraan suomalaiseen uskomusperinteeseen, eikä sellaisia myöskään muodosteta. Kullakin jäsenellä on näissä asioissa täysi omantunnonvapaus.

K: Entä jos haluan jossakin vaiheessa erota Karhun kansasta, miten se onnistuu?
V: Toimittamalla joko Karhun kansalle tai maistraatille erillinen, uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista varten tarkoitettu lomake, linkki.