Vihkijää Karhun kansan kautta etsiville

Karhun kansalta kysytään usein, onko meiltä mahdollista varata vihkimisen suorittajaa häihin. Se on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Yhteydenottoja tulee silloin tällöin, joten tiedottaja kokosi asiaa pohtiville tietopaketin.

Vihkioikeus on henkilökohtainen, ei yhdyskunnan yhteinen.

Karhun kansalla on joukossaan muutamia vihkioikeuksien haltijoita. Vihkioikeus on henkilökohtainen, maksullinen lupa, jonka myöntämistä haetaan Maistraatilta. Vihkijämme ovat vapaaehtoisia yksityishenkilöitä, jotka omalla ajallaan suorittavat virallisia vihkimisiä kaikille avioliittolain tarkoittamille pareille, joille Maistraatti on myöntänyt esteettömyystodistuksen. Vihkijämme eivät veloita hääparilta palkkiota, mutta yleisen hyvän tavan mukaisesti on paikallaan korvata ainakin matkakulut, mutta myös ateria ja mahdollinen yöpyminen vihkijälle, joka saattaa saapua pitkänkin matkan takaa.

Olkaa yhteydessä ajoissa, ainakin 6 kk etukäteen.

Vihkijää etsivän parin kannattaa olla yhteydessä Karhun kansaan hyvissä ajoin, mieluiten vähintään puoli vuotta ennen suunniteltua hääpäivää, etenkin jos vihkimisen toivotaan tapahtuvan hääpaikalla ja viikonloppuna. Kesäkauden viikonloput ovat ymmärrettävästi kiireisiä muistakin syistä kuin yhdyskunnan toiminnan vuoksi ja vihkijät ovat vapaaehtoisia, joilla on perhettä, töitä, harrastuksia, opintoja ja muita velvoitteita. Vapaaehtoisuuden vuoksi myös vihkijäpyyntöihin vastaaminen voi ottaa noin viikon verran, joten olettehan kärsivällisiä! Meillä ei ole useimmiten mahdollisuutta vastata kiireellisiin pyyntöihin aikataulujen ja taustatyön vuoksi.

Miettikää yhdessä, onko meillä yhteistä oman ajatusmaailmanne kanssa.

Karhun kansan vihkijät toivovat, että meiltä vihkijää etsivät ovat maailmankatsomukseltaan samanhenkisiä ja meillä on yhteistä arvopohjaa. Pelkän eksotiikan takia ei ole mielekästä toivoa vihkijäksi itselleen vieraan tai jopa epämiellyttävän uskonnollisen ajatusmaailman edustajaa, koska häät ovat ihmiselle joka kerran ainutlaatuinen kokemus ja tärkeä hetki. Silloin on hyvä nojata omaan katsomukseensa ja arvomaailmaansa. Mikäli molemmat parista kokevat väenuskoisen maailmankuvan itselleen läheiseksi tai ainakin toinen kokee sen omakseen ja toinen hyväksyy sen, vaikka edustaisi muuta uskonnollista ryhmää, vihkijämme keskustelevat mielellään kanssanne. Toivomme myös, että vihkipareilla on jonkinlainen yhteys Karhun kansaan, joko maailmankatsomuksellisesti tai muuten. Vihittävien ei tarvitse olla yhdyskunnan jäseniä, mutta samankaltainen ajatusmaailma ja maailmankuva on suotavaa. On toivottavaa, että hääpari pystyisi yhdessä järjestämään mahdollisuuden keskustella mahdollisen tulevan vihkijänsä kanssa etukäteen vihkimiseen liittyvistä seikoista ja toiveista joko kasvotusten tai Skypen kautta. Toivomme, että yhteydessä on itse hääpari jo alkuvaiheessa – ei siis esimerkiksi kaaso, bestperson tai perheenjäsen. Tällöin kommunikaatio on helpompaa eikä tule väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Vihkijämme ovat valmiita työskentelemään kommunikaatiotulkkien (esim. viittomakieli) kanssa tarvittaessa. Englannin- tai ruotsinkielinen vihkitoimitus on myös erikseen sovittaessa mahdollinen.

Karhun kansa on uskonnollinen yhdyskunta.

Olemme pieni joukko, joka harjoittaa omaa hengellisyyttään enimmäkseen omassa piirissä. Karhun kansa perustettiin alun perin siksi, että kaipasimme yhteisöllistä toimintaa, ja rekisteröitiin siksi, että toivoimme lain tuomaa suojaa omalle uskonnonharjoituksellemme sekä pyhinä kokemillemme asioille ja paikoille. Karhun kansan tarkoitus on järjestää jäsenilleen uskonnollista toimintaa, lähinnä vuotuisjuhlia neljästi vuodessa, ja toimia yhteisöllisenä viitekehyksenä tälle toiminnalle. Vihkioikeus ja muiden siirtymäriittien suorittaminen on aina ollut ensisijaisesti yhdyskunnan omia jäseniä varten, vaikka vihkijät suorittavat muidenkin parien vihkimisiä toisinaan. Karhun kansan vihkijät toimivat yhdyskunnan katsomuksellisen kontekstin puitteissa. Uskomme tähän maailmankuvaan aidosti eikä sen tarkoitus ole elävöittää mitään historian aikakautta, toimia jännittävänä viihteenä tai tuoda eksotiikkaa teemahäihin. Karhun kansan vuotuisjuhlien rituaaleja ei saa tallentaa sähköisesti edes tutkimusmielessä, koska emme toivo päätyvämme kiertäväksi meemiksi tai kulttuuriantropologian opetusaineistoksi. Vihkimisen mahdollisesta videoinnista sovitaan tapauskohtaisesti vihkijän itsensä kanssa. Valokuvaus on tässä tapauksessa luonnollisesti sallittua, onhan kyseessä hääparin, ei vihkijän juhla.

Meiltä voi vihkijän sijasta pyytää myös hääpuheen pitäjää.

Varsinaisen virallisen vihkitoimituksen lisäksi tai sijasta on myös mahdollista pyytää puhujaa häätilaisuuteen tai avioliiton siunausta eli häätaikoja joltain yhdyskunnan jäseneltä, vaikka tällä ei olisi henkilökohtaista Maistraatin myöntämää vihkioikeutta. Näistä sovitaan aina erikseen ja mieluiten pyytäjä on ennestään tuttu henkilö. Vaikka menisitte naimisiin Maistraatissa tai vaikka sukulaisten mieliksi kirkossakin, meiltä on mahdollista pyytää puhujaa juhlaan tai ystävien keskinäiseen jälkikäteisjuhlistamiseen, jos jaamme saman maailmankuvan. Vihkimisen voi myös toimittaa etukäteen yksityisesti kahden todistajan läsnäollessa, jos varsinainen hääjuhla on toisentyylinen.

Kaikki ovat tervetulleita vuotuisjuhliin tutustumaan yhdyskunnan toimintaan.

Tulevat hääparit, jotka pohtivat vihkijän pyytämistä meidän kauttamme, ovat myös luonnollisesti enemmän kuin tervetulleita osallistumaan Karhun kansan vuotuisjuhliin tutustumaan yhdyskunnan toimintaan ja jäseniin. Vuotuisjuhliin ilmoittautuminen avautuu yleensä noin kuukautta ennen itse juhlaa, osallistumismaksut ovat omakustannusperiaatteella muutaman kymmenen euron luokkaa ja majoitus tapahtuu leirikeskuksessa. Vuotuisuhlia järjestetään neljästi vuodessa: Kekri loka-marraskuun vaihteessa, Talvennapa tammikuun puolivälin tienoilla, Hela huhti-toukokuussa ja Karhujuhla heinäkuun puolivälissä. Mihin tahansa näistä voi osallistua, kunhan ilmoittautuu ajoissa ja maksaa juhlamaksun eräpäivään mennessä.

Jos koko ylläolevan tekstin luettuanne ja hyväksyttyänne haluatte edelleen keskustella vihkijästä Karhun kansan kautta, olkaa yhteydessä sähköpostitse!

Yhteydenotot vastaanottaa toistaiseksi tiedottaja, kunnes vihkijöille saadaan oma sähköpostiosoite. Vastausta voi joutua odottamaan tällä hetkellä 1-2 viikkoa kesälomakauden vuoksi.

tiedottaja@karhunkansa.fi


6 thoughts on “Vihkijää Karhun kansan kautta etsiville

 1. Susanne Laura-Maria Loikkanen Vastaa

  Moi! Olen kiinnostunut uskonnostanne. Uskon vahvasti, että muinaissuomalainen uskonto on oikea, koska sitä on harjoitettu jo ennen kristinuskon saapumistakin Suomeen. Harkitsen kovasti, että yrittäisin liittyä teihin, mutta entä jos olen eri mieltä asiasta uskontoonne liittyen? Hyväksyn kaiken muun, mutta vainajien en usko enää elävän maan päällä. Olen luterilainen, joka aikoo liittyvän ortodoksiksi. Onko siis yksi erimielisyyteni (josta en aio tehdä numeroa) esto liittyä uskontoonne?

  1. Tiedottaja Vastaa

   Hei,

   kuten varmaan oletkin tietoinen, Suomen ev. – lut. kirkko tai ortodoksinen kirkko eivät käsittääkseni mahdollista yhdyskuntajärjestyksissään toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymistä tai kuulumista, vaikka se meidän yhdyskuntajärjestyksessämme onkin jätetty tarkoituksella mahdolliseksi. Näin ollen em. kirkkokuntien jäsenyys estää automaattisesti virallisen jäsenyyden Karhun kansassa.

   Luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon opit ovat omilta kannoiltaan jossain määrin ristiriidassa Karhun kansan näkemysten kanssa: kristillisen uskon perusydin kun on kolminaisuusoppi, pelastukseen Kristuksen kautta uskominen ja muiden jumalien olemassaolon suora kieltäminen Kymmenessä käskyssä sekä käytössä olevissa uskontunnustuksissa. Nämä kulkevat mukana kasteessa, konfirmaatiossa ja jumalanpalveluksissa kiinteästi, eikä esimerkiksi kumpaankaan kirkkoon voi liittyä lausumatta uskontunnustusta vakavissaan. Vaikka Karhun kansa ei lähtökohtaisesti pidä uskontoja eriarvoisina tai ota kantaa muiden uskontojen totuuteen, on näiden kirkkojen oma opetus sillä kannalla, ettei muita jumalia ole tai näitä ei saa ainakaan seurata (riippuen siitä, tulkitaanko tiukasti vai vanhatestamentillisesti, virallinen oppi lienee tiukka tulkinta). Rehellisesti pohtien näihin kuuluminen yhtä aikaa lausumatta valhetta kummastakaan ei ole oikein yhteensovitettavissa, mikäli aikoo pysyä rehellisenä myös kristillisen tunnustuksen puolella ja vaikka yhdyskuntajärjestyksissään kaikki sen sallisivat, mikä ei tälläkään hetkellä ole tilanne.

   Meidän kannaltamme jokainen saa uskoa mihin muuhun hyvänsä, kunhan voi allekirjoittaa yhdyskuntajärjestykseen kirjatut asiat ja uskontunnustuksen rehellisesti. Juhliimme saa myös osallistua vapaasti ja pidättäytyä niistä rituaalisista osista, joiden kokee olevan itselleen soveltumattomia. Koska vainajausko ja vainajien kunnioitus on meillä kuitenkin suhteellisen keskeinen asia etenkin Kekrissä, voi koettu ristiriita tuntua hämmentävältä ja kiusalliselta. Juhlien kuvaukset löytyvät tältä sivustolta ja kaikki ne eivät sivua vainajia juurikaan. Mikään ei myöskään estä harjoittamasta uskoaan miten haluaa. Emme kysy jäsenkorttia tai virkatodistusta osallistujilta, kunhan jokainen osaa käyttäytyä asiallisesti ja kunnioittaa muiden vakaumusta sekä pyhyyden kokemusta.

   Me emme vaadi yksinoikeutta harjoittaa sitä hengellisyyden tyyliä, joka kulkee muun muassa väenuskon, suomenuskon ja itämerensuomalaisen perinneuskon nimillä, emmekä valvo kenenkään, edes jäsentemme, tapoja harjoittaa sitä. Uskonnollinen kirjo joukossamme on laaja ja yhdyskuntaan kuuluu sekä varsinaisina jäseninä että juhlien muina kävijöinä hyvin erilaisista taustoista tulevia ja muitakin perinteitä sivussa ja sovussa seuraavia ihmisiä. Juhliin on osallistunut myös muodollisesti kansankirkkojen jäseninä olevia sekä juhliin osallistuvien mukana tulleita muunuskoisia perheenjäseniä ja uteliaita vierailijoita, osa muista (uus)uskonnollisista pienyhteisöistä ja pakanayhteisöistä. Toivotamme kyselijät ja tutustujat tervetulleiksi avoimen dialogin hengessä, mutta emme toivo emmekä kutsu käännytystä – kumpaankaan suuntaan. Jokainen saa uskoa mihin kokee uskovansa ja saa rauhan omalle vakaumukselleen; toivomme myös muiden kunnioittavan tätä periaatetta meitä kohtaan.

   Olet siis tervetullut osallistumaan juhliimme ja keskustelemaan foorumille halutessasi. Osallistuminen ei vaadi liittymistä ja muutenkin toivomme, että liittymisestä kiinnostuneet osallistuisivat vähintään yhteen juhlaan ennen kuin liittymispäätöstä edes harkitsevat – juhlat ja yhteisö voivat olla aivan erilaisia kuin odotit. Kannustan myös lämpimästi tutustumaan laajemminkin meidän ajatusmaailmaamme ja itämerensuomalaiseen uskontoperinteeseen.

   Ystävällisin terveisin,
   Kati,
   Karhun kansan tiedottaja

 2. Mira Vastaa

  Hei!
  Harjoittamani uskonto (wicca) ei ole Suomessa rekisteröity, joten olen yrittänyt löytää tapaa vihkiytyä ilman mihinkään kirkkoon liittymistä. Asia ei vielä ole ajankohtainen, mutta kyselen jo varmuuden vuoksi. Olisiko vihkiminen mahdollista tehdä Karhun Kansan kautta? Ainakin lukemani perusteella uskontojen arvomaailmat eivät kolahda sen pahemmin. Onko samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen este?

  Vastauksesta huolimatta kunnioitan suuresti kuinka vaalitte vanhaa ja lähes tuhottua, mutta hyvin merkityksellistä suomalaista kulttuuriperinnettä. Olen kiinnostunut lukemaan lisää ja mahdollisesti joskus osallistumaan vuotisjuhliin.

  Terveisin
  Mira

  1. Tiedottaja Vastaa

   Hei,

   Kiitämme kommentistasi ja pahoittelemme myöhästynyttä vastausta. Jos olet edelleen kiinnostunut asiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä ns. ”virallisten” kanavien kautta, ensisijaisesti: tiedottaja@karhunkansa.fi
   Asia laitetaan sitten sieltä eteenpäin oikeille ihmisille!

   Terveisin
   Karhun Kansan tiedottajat

 3. Leo Lehtinen Vastaa

  Hei! Miten voisin liittyä Karhun Kansaan?

  1. Tiedottaja Vastaa

   Hei Leo!
   Kiitos kysymyksestäsi!
   Nettisivuiltamme löydät ohjeet liittymiseen osiosta ”Karhun kansa” > ”Liittyminen”, sekä ”Karhun kansa” > ”Liittyminen” > ”Käytännön ohjeet liittymiseksi”.
   Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä tiedottajaan sähköpostitse: tiedottaja@karhunkansa.fi
   Terveisin,
   Karhun kansan tiedottaja Lumi

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *