Etninen uskonto

 

Karhun kansa edustaa itämerensuomalaista etnistä uskomusperinnettä. Uskontoelämämme keskeiset piirteet ovat ylevöittäviä luontokokemuksia, perinteisiä vuotuisjuhlia, sukuyhteyttä aina tuonpuoleiseen asti, eri väkien ja varsinkin Karhun kunnioittamista, sielu-uskoa, sekä haltioitumista itsen ja yhteisön puolesta. Toimintamme nojaa muun muassa tuttuun laulu- ja loitsuperinteeseemme, mutta sallii vapauden tulkita hengellistä kokemistamme juuri tässä hetkessä ja paikassa. 


Karhun kansa antaa siis jäsenilleen vapauden kokea, asettaen kuitenkin rajoikseen itämerensuomalaisen maailmankuvan, jonka alkuaika on uralilaisessa muinaisuudessa. Kyse on elävästä etnisestä uskonnosta, joka on oivaltanut juuriensa koko mitan.