Karhun kansa ja kansanperinne

 

Elämämme on muuttunut muutamassa sukupolvessa suuresti. Valtaosa suomalaisista elää kaupungeissa, saaden elantonsa tyystin muualta kuin maataloudesta, metsästyksestä tai kalastuksesta. Suomenuskoisten arvossa pitämät perinnetaidot ja ehkä vanhakantaiseksikin mielletty suomenuskoinen maailmankuva saattavat joidenkin silmissä näyttäytyä tämän vuoksi ajastaan jälkeen jääneinä. Karhun kansan jäsenet kuitenkin kokevat, että hengellisen perinteemme keskiössä vaikuttavat haltijoiden, väkien, yhteisöllisyyden, sekä luontoyhteyden ajattomat totuudet, joiden merkitys ei ole kadonnut toimintaympäristömme muutoksista huolimatta mihinkään.

 

Itse asiassa erilaisten ympäristöuhkien ja joskus hallitsemattomiltakin vaikuttavien teknologisten harppausten äärellä kykymme nojata johonkin vanhaan saattaa osoittautua ensiarvoisen tärkeäksi. Tämä ei päde ainoastaan aineellisessa vaan myös henkisessä mielessä.

 

Varsin monet Karhun kansan jäsenet harrastavat erilaisia perinnetaitoja, vanhoja käsitöitä, runonlaulua, eränkäyntiä jne. Nämä toimet sopivat suomenuskoiseen maailmankuvaan erinomaisesti, mutta ne eivät mielestämme ole edellytys hengellisen perinteemme ymmärtämiselle tai omaksumiselle.