Miksi uskontunnustus?

 

Uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröityminen on edellyttänyt Karhun kansalta yhdyskuntajärjestykseen kirjatun uskontunnustuksen laatimista. Vaatimus uskontunnustuksesta on Karhun kansan suomenuskoisille lähtökohdille vieras, joskin eräille kirjauskonnoille tyypillinen.

 

Vaikka uskontunnustuksen käsite on omalle uskomusperinteellemme outo, Karhun kansan omaksumassa muodossa se tarjoaa erään tarttumakohdan vanhoihin myytteihimme. Käytännössä ”oikeauskoisuus” ja opillisuus ylipäätään ovat uralilaisten kansojen hengelliselle perinteelle tuntemattomia. Näin muodoin ne ovat myös Karhun kansalle turhia.